Zakat-ul-Maal

Bereken uw Zakaat

Zakaat

Geld (Contant & Giraal)
Voeg het totaal aan geldmiddelen toe

+ Goud & Zilver
Actuele prijs x gewicht Goud en/of Zilver

+ Uitgeleend geld
Deposito, uitgeleende bedragen

+ Aandelen en andere bezittingen etc.

Totaal aan bezittingen

Zakaat dat je dient af te staan (2.5 %)

Waarom dient de zakat uitgegeven te worden?

De moslim gelooft dat al zijn bezittingen een geschenk zijn van Allah. Door het afstaan van de zakat staat de moslim stil bij de zegeningen die Allah hem/haar heeft gegeven. Hiermee staat de moslim(a) de minderbedeelden bij en voldoet aan een van de vijf pilaren van de Islam.

Wanneer dient de zakat uitgegeven te worden?

Het afdragen van de zakat is niet een verplichting voor iedere moslim. Om tot hen te behoren die verplicht zijn om de zakat af te dragen, moet iemands rijkdom meer bedragen dan een drempelwaarde, beter bekend als de “nisab”. De verplichting voor de zakat is voor iedere moslim, ongeacht leeftijd, bij wie de bezittingen de nisab hebben bereikt.

Om de nisab te bepalen, zijn er twee maten: goud of zilver.

Goud: De nisab gebaseerd op goud is 3 ounces goud (87,48 gram) of het equivalent daarvan. Dit is ongeveer € 4.121 voor goud op 21 maart 2021, maar zal variëren met de marktwaarde van goud.

Zilver: De nisab gebaseerd op zilver is 21 ounces zilver (612,36 gram) of het equivalent in contanten. Dit is ongeveer € 263 op 21 maart 2021.

Welke drempelwaarde (nisab) dienen we te hanteren?

De nisab berekend op basis van zilver is aanzienlijk lager dan zijn gouden variant. Dit komt doordat de waarde van zilver sterk is gedaald sinds de tijd van de Profeet (vrede zij met hem).

Er zijn argumenten om een ​​van beide nisab-waarden te gebruiken. Veel geleerden zeggen dat het beter is om de zilveren nisab te gebruiken, omdat het de hoeveelheid gedistribueerde liefdadigheid zal vergroten; anderen zeggen dat de gouden nisab dichter bij de nisab is die in gebruik was ten tijde van de gezegende Profeet (vrede zij met hem).

Als uw bezittingen echter volledig uit goud bestaan, moet u de gouden nisab gebruiken. Dit geldt ook voor als uw bezittingen volledig uit zilver bestaan, dan hoort u de zilveren nisab worden gebruikt.

Aan wie mag uw zakat worden overhandigd?

In de Edele Koran worden er acht categorieën genoemd waaraan de moslim zijn zakat mag afdragen. In vers 60 van surah At-Tawba wordt gesproken over:

  1. De armen;
  2. De behoeftigen;
  3. De verzamelaars van de zakat;
  4. Hen van wie de harten tot elkaar gebracht zijn;
  5. Vrijkoop van slaven
  6. Zij die schulden hebben;
  7. Omwille van de zaak van Allah
  8. Reizigers

Wat wordt er met uw zakat gedaan?

Uw zakatgelden worden via Maroc Relief overgedragen aan arme en behoeftige gezinnen in Marokko om te voorzien in hun dagelijkse bestaan. Daarnaast worden er ook schulden afgekocht van gezinnen bij bijvoorbeeld de verhuurder en/of de lokale kruidenier. Hierdoor krijgen zij weer ruimte in hun leven wat met de wil van Allah de cirkel van armoede kan doorbreken.