Noodhulp

Samen met partnerorganisaties streeft Maroc Relief naar het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter bevordering van duurzame ontwikkeling en armmoede bestrijding in Marokko. Maroc Relief doet dit door middel van o.a. financiering, advisering, educatie en uitwisseling van kennis, netwerken en lobbyactiviteiten.

Maroc Relief kan zowel zelf projecten initiëren als participeren in projecten verricht door anderen organisaties. Maroc Relief kan ten allen tijde ook participeren in projecten die geen raakvlak hebben met ontwikkelingssamenwerking. Het uitgangspunt is dat dit altijd ten goede dient te komen aan de participatie van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland of aan de ontwikkeling van Marokko.


12792356_981096345313314_7313845934391312537_o

U kunt hieronder direct uw donatie voor dit project overmaken!

Project


Bedrag: