Inkomenszekerheid

Inkomenszekerheid richt zich op het stimuleren van organisatievorming, kennis en deskundigheid bevordering van de geitenboeren van Tafoghalt. Hierdoor worden de kansen op een beter inkomen verhoogd wat de leefomstandigheden van de boerengezinnen verbeterd en de ontwikkeling van de rurale gebieden alleen maar ten goede komt. Achtergrond Tafoghalt bestaat uit 7 dorpen (douars) met 3150 inwoners. Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van de provincie Berkane en ten noorden van Oujda. De belangrijkste economische activiteiten van de bevolking zijn landbouw en veeteelt. De belangrijkste gewassen zijn granen, boomteelt, peulvruchten, voedergewassen en groentegewassen. Het productieniveau en de opbrengsten van verschillende gewassen zijn over het algemeen gering, gezien de mogelijkheden van het gebied. Het bos-ecosysteem wordt gekenmerkt door zijn natuurlijke biodiversiteit van natuurlijk bos en aangelegd bos. Boeren zijn over het algemeen fokkers van schapen, geiten en imkers. Het meest voorkomende kweeksysteem is uitsluitend gebaseerd op het gebruik van natuurgebieden en bossen, deze laatste bieden, afhankelijk het jaar, tussen 70% en 90% van de voedselbehoefte. Dit vullen de boeren aan met gewasresten en gerst en bonen. Het totaal aantal vee dat aanwezig is in dit gebied valt op: lokale schapenras : 4000 stuks, lokale geitenras: 2500 stuks, vee: 300 stuks. Dit gebied lijdt aan een totale afwezigheid van industrie voor werkgelegenheid. Deze situatie veroorzaakte een massale uittocht van de dorpsjeugd naar de grote steden en naar Europa. Het centrale probleem van de landbouwproductie in het projectgebied is de lage opbrengst van gewassen en vee die bedoeld zijn voor de zelfconsumptie. Traditionele methoden van de landbouw die momenteel beoefend worden, zijn niet in staat het potentieel van dieren volledig te benutten, dit blijkt uit een hoog sterftecijfer van de geiten, een lage voortplantingsgraad, slechte gewichtsgraad en een lage melkproductie. Geitenvlees Het geitenvlees heeft een laag vetpercentage in verhouding tot andere rode vleessoorten. De vraag is op dit moment hoog, vooral omwille van de voedingskwaliteit, vooral voor mensen met diabetes of met hypercholesterolemie. Er is veel vraag naar geitenmelk door de kaasindustrie, wat een groeiende economische sector is. Onder de geitenrassen die met succes geïntroduceerd zijn in Marokko is de Alpinegeit. Dit ras is afkomstig van de Alpen in Frankrijk. De Alpinegeit heeft speciale kenmerken: Het ras heeft een hoog productiepotentieel; Het wordt gewaardeerd om zijn zuivelproductkwaliteit en kweekkwaliteiten, maar het ras wordt vooral gewaardeerd voor zijn vermogen om zich aan diverse klimaatsoorten aan te passen; Doelstelling van het project Het ontwikkelen van inkomstgenererende economische activiteiten voor de heropleving van de rurale gebieden in Marokko. Via dit project wordt het volgende beoogd: Verbetering van de productie van geitenmelk en de verwerking ervan, en dit vereist uiteraard de invoering van geitenras(Alpine); Verbetering van de productie van geitjesvlees; Verbetering van de sociale en economische omstandigheden van de bevolking in het projectgebied door verhoging van inkomsten van de geitenboeren en deze betrekken bij het ontwikkelingsproces. Doelgroep De geitenboeren in het projectgebied die lid zijn van de coöperatie, evenals hun gezinnen. Activiteiten Stichting Maroc Relief ondersteunt dit project door een bijdrage te leveren aan de concrete activiteiten: Vormen van een geitenfokkerij coöperatie; De bouw en inrichting van een moderne geitenfokkerij beheerd door de coöperatie; De aankoop en de verspreiding van 20 melkgeiten en 2 bokken van het Alpine ras. Bewustwordingsdagen en training en coachen van de boeren over de rol en het belang van coöperatieve geitenfokkerijen, diergezondheid, voeding en de selectie- en teelttechnieken om de productie-efficiëntie te verhogen, bescherming van natuurlijke bossen. Oprichting van een afzetcircuit van geitenmelk naar de verwerkingseenheid voor geitenkaas van Tafoghalt. Voor het uitvoeren van deze activiteiten, voorziet het project in een rijk en gevarieerd programma waarvan de acties van technische, pedagogische en organisatorische aard. Het goede beheer van het product in relatie tot de commercialisering, eist dat de boeren goede kennis moeten hebben van behoeften van de markt en van de gevraagde producten. De algemene doelstelling van het project is om aan de vermindering van armoede op het platteland bij te dragen, door middel van diversificatie en groei van de rurale inkomen in de oostelijke regio, in het kader van een gemeenschappelijk beheer van diensten, rekening houdend met het milieuaspect. Dit project wordt als pilot uitgevoerd dat naar verwachting zal worden goedgekeurd en toegepast zal worden door andere coöperaties in de oostelijke regio.

12418897_981083355314613_4433037440632842967_o

U kunt hieronder direct uw donatie voor dit project overmaken!

Project

Bedrag: