Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Maroc Relief Nederland

Stichting Maroc Relief houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Uw gegevens, als donateur, sponsor, vrijwilliger en/of bezoeker van de website worden bij ons met de grootste zorgvuldigheid gebruikt. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Stichting Maroc Relief.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Stichting Maroc Relief is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bij een donatie

Op het moment dat er een donatie gedaan wordt houden wij een aantal gegevens bij om uw donatie af te handelen. Wij bewaren de gegevens conform de wettelijke bewaarplicht voor een periode van zeven jaar. De gegevens die we bewaren zijn uw persoonsgegeven, uw contactgegevens en uw betalingsgegevens.

Persoonsgegevens bij nieuwsbrief

Wij zijn dankbaar wanneer u uwzelf aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Hiermee kunnen wij u op de hoogte houden over onze projecten en campagnes. Het afmelden voor de nieuwsbrief is even makkelijk als het aanmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een link om af te melden. Er is verder geen opzegtermijn en u kunt uwzelf op ieder moment afmelden.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden

Stichting Maroc Relief verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de belastingdienst dit eist bij controle)

Persoonsgegevens via Social Media links

Op onze website zijn buttons geplaatst van websites naar derden (Social Media platforms). Stichting Maroc Relief is niet verantwoordelijk voor de manier waarop platforms met uw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens bij een datalek

Wij beschermen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Mocht er toch een datalek voorkomen, dan zijn wij verplicht dit direct te melden bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten m.b.t. persoonsgegevens

  1. Recht van verzet. U heeft het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Maroc Relief
  2. Recht op inzage. U heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

Stichting Maroc Relief behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacyverklaring voor mogelijke wijzigingen.
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen per e-mail: info@marocrelief.nl

Stichting Maroc Relief, april 2019