Onderwijsfonds

Kwalitatieve educatie zorgt voor een goed opgeleide bevolking, een goed opgeleide bevolking zorgt voor welvaart en welzijn. Verder is er een duidelijke natuurlijke verband tussen onderwijs en de beroepsvelden. Zo zal een slecht opgeleid volk meer gezondheidsproblemen hebben en zal een slecht opgeleide samenleving technologisch altijd afhankelijk zijn van andere landen.

Marokko heeft zoals vele vroegere koloniën te maken met een onderwijs systeem dat een erfenis is van de koloniale periode en ongeschikt voor de huidige behoeften van het land. Daarnaast is het onbetaalbaar voor de armen in de achtergestelde gebieden. Als er dan iemand naar school wordt gestuurd in een gezin is het een jongen. Dit zorgt ervoor dat ongeveer 90% van de vrouwen/meisjes in de achtergestelde gebieden analfabeet is. Zij worden thuis gehouden om mee te helpen in het huishouden.

Daarnaast reserveert het Marokkaanse overheid weinig tot geen budget voor onderhoud en inrichting van de scholen. Dit heeft er voor gezorgd dat vele schooltjes in de rurale gebieden verkeren in een heel slechte staat van onderhoud, vaak ontbreekt het aan essentiële zaken zoals sanitaire voorzieningen, veiligheid om de school, speelruimte en gedegen schoolmateriaal.

Alle kinderen naar school

Onderwijs is vervat in het tweede millenniumdoel van de Verenigde Naties (VN). Het stelt dat in 2015 alle kinderen naar school moeten kunnen gaan.

Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is verder een belangrijk middel in de strijd tegen kinderarbeid. Het geeft kinderen de kans om zich verder te ontwikkelen waardoor hun kansen in het leven toenemen. Dit komt uiteindelijk de hele maatschappij ten goede. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat in 2015 alle kinderen overal ter wereld basisonderwijs kunnen volgen en afronden.

Beschrijving

Door middel van het adopteren van scholen in de achtergestelde gebieden in Marokko wil Maroc Relief onderwijs mogelijk maken voor dit gedeelte van de Marokkaanse bevolking. Maroc Relief wil dit aan de hand doen van de volgende speerpunten.

Opknappen/verbouwen van de scholen indien nodig
Inrichten van de klassenruimtes indien wenselijk
Aandacht voor voldoende sanitaire voorzieningen voor jongens en meisjes
Aandacht voor veiligheid en voldoende speelruimte voor de leerlingen
Les in bruikbare vaardigheden; voor het gebied relevante en met het leven van de lokale gemeenschap verbonden onderwijs.
Kindgerichte onderwijs
Goede kwaliteit van onderwijzers door middel van begeleiding en trainingen.
Kosteloos onderwijs; Maroc Relief zorgt naast de school ook voor de schoolspullen.
Buitenschoolse activiteiten met educatieve en maatschappelijke doelen.
Scholen voorzien van schoolvervoer voor voortzetting onderwijscarrière en vervoer voor uitstapjes

Doel

Het tegengaan van schooluitval en analfabetisme in de achtergestelde gebieden in Marokko.

Wilt u op de hoogte blijven van onze Onderwijsprojecten?

Word maandelijkse drager van onze Onderwijsfonds