donaties 2014

[doneren_met_mollie]

 

Maroc Relief is een Nederlandse/Marokkaanse humanitaire hulp organisatie die handelt vanuit Islamitische waarden. Enkele van deze waarden zijn, barmhartigheid, solidariteit en goed handelen. Maroc Relief voelt zich verbonden met arme en achtergestelde mensen in de wereld en in het bijzonder Marokko en donaties 2014. Maroc Relief streeft naar een duurzame verbetering van hun situatie, en in het bijzonder naar de versterking van de maatschappelijke positie van wezen en weduwemoeders.

Maroc Relief wil een bijdrage leveren aan een duurzame wereld zonder armoede en met gelijke kansen voor iedereen. Samen met lokale organisaties in Nederland en Marokko streeft Maroc Relief naar een wereld waarin alle burgers gelijke toegang hebben tot middelen en kansen voor ontwikkeling en ontplooiing.

Het werk van Maroc Relief is gericht op structurele armoedebestrijding met een nadruk op duurzame economische ontwikkeling. Daarbij focust Maroc Relief zich op de volgende thema’s: gezondheidszorg, onderwijs, sociaal ondernemerschap, vrouwen en ontwikkeling, cultuur en sport.

De bundeling van krachten is onontbeerlijk in het bereiken van de doelstellingen van Maroc Relief. Maroc Relief steunt haar partnerorganisaties in Marokko met financiële en materiële middelen, en kennisuitwisseling in donaties 2014. Daarnaast streeft Maroc Relief naar samenwerking met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden in Nederland, Europa en Marokko. Maroc Relief gelooft dat alleen met een gezamenlijke inzet, hand in hand, armoede en onrecht bestreden kan worden.

Onafhankelijkheid en zelfstandigheid bevorderen in donaties 2014

Maroc Relief gelooft in de kracht en mogelijkheden van de mensen zelf. Ze moeten zelf een bestaan kunnen opbouwen door hun eigen inkomsten te genereren. Dat inkomen moet wel eerlijk zijn. Daarom ondersteunt en versterkt Maroc Relief de lokale maatschappelijke organisaties en coöperaties in donaties 2014. Daarbij betrekt Maroc Relief ook Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Marokko door o.a. het kopen van eerlijke producten, waarvoor mensen in Marokko een goede prijs krijgen. Daarnaast ondersteunen we burgers ter plaatse om samen te werken, zodat ze voor zichzelf kunnen opkomen. Alleen zo kan het leven van mensen ook op de lange termijn verbeteren.

Goede doel donaties 2014.