Waterput omgeving Marrakesh

Waterput omgeving Marrakesh

107.9%
€3236,00 gedoneerd van €3000,00 doel

De waterput in Ait Imour (ongeveer 40 km van Marrakesh) zal insha Allah 5 dorpen (ongeveer 4500 mensen) toegang bieden tot schoon drinkwater.

107.87% ingezameld
€3236,00 gedoneerd van €3000,00 doel
16 Donateurs

Allah subhanahu wa ta’ala zegt: “Wij hebben uit water al het Levende gemaakt”. Hiermee staat vast dat toegang tot schoon drink water een essentiële levensbehoefte van de mens is. Ook leert de islam ons dat het mogelijk maken van watervoorzieningen behoren tot de Sadaqa Jariyah, duurzame liefdadigheden die blijven renderen zolang mensen profijt hebben van deze aalmoezen. waterput

De werkzaamheden voor de waterput zijn in het verleden al begonnen. Helaas is het niet gelukt om de waterput te voltooien. Hierdoor blijven de omwonenden wachten op schoon drinkwater in hun omgeving, en zijn zij nog steeds genoodzaakt om vele extra kilometers af te leggen om schoon drinkwater te halen. Van onze partnerorganisatie hebben wij het verzoek gekregen om gulle donateurs te zoeken die de laatste deel van het project willen doneren.

Zorg jij ervoor dat de omwonenden (ongeveer 4500 mensen) toegang krijgen tot water? Doneer nu duurzaam en ontvang beloning zolang mensen, dieren en planten deze waterput gebruiken.