Waterput Ait Majden (provincie Azilal)

Waterput Ait Majden (provincie Azilal)

101.2%
€9105,50 gedoneerd van €9000,00 doel
Maroc Relief zamelt geld in voor het graven en operationeel maken van een waterput in Ait Majden, een kleine plattelandsdorp in de omgeving van Azilal. Door deze waterbron zullen er insha Allah ongeveer 85 gezinnen toegang krijgen tot schoon drinkwater.
101.17% ingezameld
€9105,50 gedoneerd van €9000,00 doel
140 Donateurs

Maroc Relief zamelt geld in voor het graven en operationeel maken van een waterput in Ait Majden, een kleine plattelandsdorp in de omgeving van Azilal. Door deze waterbron zullen er insha Allah ongeveer 85 gezinnen toegang krijgen tot schoon drinkwater.

Het graven van een waterput wordt islamitisch gezien bestempeld als een doorlopende liefdadigheid (Sadaqa Jariyah). Voordeel van een doorlopende liefdadigheid is dat de beloning doorlopend blijft binnenkomen bij de donateur. Bij het graven van een waterput is dat dus zolang dat er gebruik gemaakt wordt van de waterput.

De totale kosten voor de waterput in Ait Majden bedragen € 9000,-. Hiermee zorgt de lokale partner ervoor dat de waterput gegraven wordt (ongeveer 100 meter diep) en dat de waterput operationeel wordt met hulp van zonnepanelen. Het project wordt opgedeeld in 3 fases;

  1. Het graven van de waterput;
  2. Aankoop van zonnepanelen;
  3. Het operationeel maken van de waterput.

Wanneer u een fase volledig doneert, wordt als u dat wenst een door u gekozen naam weergegeven bij de waterput. U kunt de naam dan via het onderstaand formulier doorgeven.