Voedselpakketten Atlas – Wintercampagne 2021

Voedselpakketten Atlas – Wintercampagne 2021

34%
€2038,89 gedoneerd van €6000,00 doel

“En zij gaven het voedsel waarvan zij hielden aan de arme. En een wees en een gevangene. (Zij zeiden: ) Wij voeden jullie slechts omwille van het welbehagen van Allah, wij verlangen van jullie geen beloning en geen dank. Voorwaar, wij vrezen van onze Heer een angstaanjagende, Huiveringwekkende Dag.”

33.98% ingezameld
€2038,89 gedoneerd van €6000,00 doel
14 Donateurs

De laatste maanden van 2020 zijn wij de wintercampagne gestart om arme gezinnen in de bergen van Marokko te voorzien van warme kleding en dekens. Door de gulle bijdragen van onze donateurs hebben wij Alhamdolilah een paar honderd benodigde mensen voorzien van warmte.

Van onze partnerorganisaties hebben wij het verzoek gekregen om ook voedselpakketten samen te stellen. De koude dagen zijn extreem en in combinatie met de corona pandemie zorgt dat er voor dat vele gezinnen in de bergen van Marokko volledig afhankelijkheid zijn geworden van hulp van anderen. Vandaar dat we een extra wintercampagne starten om deze gezinnen te voorzien van voedsel tijdens deze koude dagen.