Offerdieren voor alleenstaande moeders

Offerdieren voor alleenstaande moeders

101%
€15150,00 gedoneerd van €15000,00 doel

Zorgt u ervoor dat de traditie van onze profeet, vrede zij met hem, ook dit jaar wordt doorgezet? Doneer een offerdier aan arme gezinnen in Marokko. Dit jaar worden de offerdieren, met de wil van Allah, gedoneerd aan alleenstaande moeders en hun weeskinderen.

101.00% ingezameld
€15150,00 gedoneerd van €15000,00 doel
11 Donateurs

Over een aantal weken vieren wij Eid ul Adha (het offerfeest). Tijdens deze gezegende dagen gedenken wij de ultieme gehoorzaamheid van de profeet Ibrahim. Als dank voor zijn gehoorzaamheid werd profeet Ibrahim beloond met een ram. Tijdens de Eid ul Adha zetten wij deze traditie van gehoorzaamheid voort door, zoals onze profeet vrede zij met hem ons heeft geleerd, ook een dier te offeren.

Dit jaar helpen wij, met uw vrijgevigheid, 100 alleenstaande moeders en hun weeskinderen in Marokko aan een offerdier. Deze offerdieren (rammen) zorgen er voor dat deze gezinnen de traditie van profeet Ibrahim kunnen voortzetten. Daarnaast worden deze gezinnen door de gedoneerde offerdieren niet geïsoleerd tijdens deze feestdag door hun armoede. Zij kunnen, door de offerdieren, hun dierbaren uitnodigen en hun kinderen hoeven niet aan andere kinderen uit te leggen waarom zij geen offerdier hebben.

Stichting Maroc Relief doet hoopvol een beroep op uw vrijgevigheid. Helpt u deze alleenstaande moeders en hun weeskinderen aan een offerdier? Brengt u vreugde in de harten van deze gezinnen? Voor € 150,- zorgt u voor een offerdier voor deze gezinnen tijdens Eid ul Adha.