100 Offerdieren voor alleenstaande moeders in Marokko

100 Offerdieren voor alleenstaande moeders in Marokko

37.7%
€5654,00 gedoneerd van €15000,00 doel

Zorgt u ervoor dat de traditie van onze profeet, vrede zij met hem, ook dit jaar wordt doorgezet? Doneer een offerdier aan arme gezinnen in Marokko. Dit jaar worden de offerdieren, met de wil van Allah, gedoneerd aan alleenstaande moeders en hun weeskinderen.

37.69% ingezameld
€5654,00 gedoneerd van €15000,00 doel
26 Donateurs
Campagne is geëindigd

Afgelopen maanden waren zware maanden voor ons allen. Ondanks de maatregelen waar wij ons bijvoorbeeld tijdens de Ramadan en het Eid ul Fitr aan moesten houden, mogen wij Allah dankbaar zijn voor de mogelijkheden die wij hier in Nederland hebben.

De situatie in Marokko is helaas zorgwekkender. In Marokko is het leven stil te komen staan door de totale lockdown. Gelukkig lijkt het op dit moment weer de goede kant op te gaan en zijn de maatregelen, in delen van Marokko, versoepeld. De effecten van de lockdown zullen echter nog een hele tijd in het dagelijkse leven gevoeld worden. Dit geldt al helemaal voor alleenstaande moeders en hun gezinnen.

Over een aantal weken vieren wij Eid ul Adha (het offerfeest). Tijdens deze gezegende dagen gedenken wij de ultieme gehoorzaamheid van de profeet Ibrahim. Als dank voor zijn gehoorzaamheid werd profeet Ibrahim beloond met een ram. Tijdens de Eid ul Adha zetten wij deze traditie van gehoorzaamheid voort door, zoals onze profeet vrede zij met hem ons heeft geleerd, ook een dier te offeren.

Dit jaar helpen wij, met uw vrijgevigheid, 100 alleenstaande moeders en hun weeskinderen in Marokko aan een offerdier. Deze offerdieren (rammen) zorgen er voor dat deze gezinnen de traditie van profeet Ibrahim kunnen voortzetten. Daarnaast worden deze gezinnen door de gedoneerde offerdieren niet geïsoleerd tijdens deze feestdag door hun armoede. Zij kunnen, door de offerdieren, hun dierbaren uitnodigen en hun kinderen hoeven niet aan andere kinderen uit te leggen waarom zij geen offerdier hebben.

Stichting Maroc Relief doet hoopvol een beroep op uw vrijgevigheid. Helpt u deze alleenstaande moeders en hun weeskinderen aan een offerdier? Brengt u vreugde in de harten van deze gezinnen? Voor € 150,- zorgt u voor een offerdier voor deze gezinnen tijdens Eid ul Adha.